Ayurveda

Ayurveda memleketi Hindistan olan ve orada yaygın olarak uygulanan Holistik (Bütüncül) bir tıp sistemidir. Ayurveda sözcüğü ‘yaşam bilimi’ anlamına gelen sanskritçe bir sözcüktür. Ayu=yaşam, veda=bilmek demektir. Ayurveda ilk olarak dünyadaki en eski yazılı eser olan vedalardan kaydedilmiştir. Bu şifa sistemi 5000 yıldan uzun süredir Hindistan’da günlük hayatta kullanılmaktadır. Ayurveda insanın, kendi icinde bir evren, bir mikrokozmos olduğunu öğretir. O dış evrenin kozmik güçlerinin bir çocuğudur. Onun bireysel varoluşu kozmik tezahürün bütününden ayrılamaz. Ayurveda, bireysel ruhla evrensel ruh, bireysel bilinçle evrensel bilinç, enerji ile madde arasındaki doğal ilişkiyi göz önüne alarak, sağlığa ve hastalığa holistik (bütüncül) açıdan bakar. Ayurveda, insanı doku, organ, akciğer gibi tek yönüyle değil, tüm organlarıyla ve dokularıyla, fiziksel bedeniyle, ruhsal yapısıyla, bilinç düzeyiyle, hatta yaşadığı ortamla ve makrokosmosla bir bütün olarak ele alır. Çünkü evrendeki herşeyi, bir bütünün parçası olarak kabul eder. Yanlış yaşam tarzını değiştirmeyi önerir, kişinin kendi beden tipini ve özelliklerini kişiye tanıtır. Adeta kendi bedeninin kullanma talimatnamesini öğretir. Ayurveda uygulaması insanın mutluluğunu, sağlığını ve yaratıcı gelişmesini daha ileriye götürmek için tasarlanmıştır. Ayurveda öğretilerini inceleyerek herkes pratik kendini iyileştirme bilgisini kazanabilir. Bedendeki tüm enerjilerin doğru bir şekilde dengelenmesiyle, fiziksel bozulma yani hastalik büyük ölçüde önlenebilir. Bu kavram; bireyin kendini iyileştirme yetisi, Ayurveda biliminin esasıdır. Evren sürekli değişim geçirerek genişler, fakat bütünlüğünü korur. Değişim geçirmek ve ayrılmak problem değildir. problem birliği unutmaktır.

 

MASAJ

Masaj hem zihinsel hem de bedensel düzeyde işlev görür. Fiziksel olarak, immun (bağışıklık), solunum, sinir, endokrin (iç salgı bezleri), dolaşım, kas, iskelet, sindirim sistemine ve lenfatik sisteme etki eder. Masaj bedenin kendini iyileştirmesine destek olur, dengeli bir dolaşımı sağlar, bedenimizin gelişmesine, yenilenmesine yardım eder, dağınık zihni toplar ve derin bir gevşeme yaratır. Yararlı maddelerin dolaşımını arttırıp, toksinlerin atılımını hızlandırarak bedenin temizlenmesine ve sağlığının korunmasına yardım eder. Hindistan’da doğumdan itibaren masaj uygulanır. Haftada bir veya iki kez uygulanan düzenli masaj, egzema, çatlaklar, aşırı yağlanma ve kaşıntı gibi pek çok cilt bozukluğunun gelişmesini önler. Ayrıca sabrı, kendine güveni, direnci, anlayışı, zekayı, cinsel canlılığı ve fiziksel güzelliği arttırır. Nevrasteni (sinir sisteminde zayıflık), baş ağrısı, uykusuzluk, gut, polio (çocuk felci), obezite, artrit, kan basıncındaki düzensizlikler, astım ve zihinsel hastaliklarda tedaviye yardımcı bir yöntem olarak kullanılmaktadır.

BİTKİSEL TEDAVİ (FİTOTERAPİ)

  • Tedavi edici değere sahip taze veya kurutulmuş bitki kısımları (drog) ya da bunlardan elde edilen ekstraksiyon ürünleri kullanılarak üretilen çay, damla, draje, kapsül, şurup, tablet ile hastalıkların tedavi edilmesine “fitoterapi” denir.
  • İlaç yapımı için kullanılacak bitkisel kısmın (yaprak, kök, tohum vs) toplanması esnasında, bitkinin çok iyi tanınması gerekmektedir. Aksi halde kolaylıkla yanlışlığa düşülür ve istenen bitki yerine etkisiz veya zehirli diğer bir bitki toplanabilir.
  • Bitkisel Tedavi Eczacılık Fakülteleri’nde 3 yıl okutulan bir derstir. Bitkilerin gerçek etkilerini öğrenmek ve sağlıklı üretilen ürünler kullanmak için Bitkisel Tedavi konusunda Eczacılardan destek alınmalıdır.