Yoga Terapi

YOGA TERAPİ

Yoga Terapi; Yoga ile hastalıkları tedavi etmeye yardımcı olan bir sistemdir. Bu terapi sisteminde insan bedeni; fiziksel beden (Annamaya Kosha), nefes beden (Pranamaya Kosha), akıl bedeni (Manomaya Kosha), zihin bedeni (Vignanamaya Kosha) ve mutluluk beden (Anandamaya Kosha) olmak üzere beş bölümde incelenmektedir. Buna Pancha Kosha adı verilmektedir. Pancha=bes; Kosha=kılıf demektir. Bu kılıfların herhangi birinde oluşan rahatsızlıklar zamanla fiziksel bedende kronik hastalık olarak ortaya çıkar. Bu nedenle yapılan tedavinin, beş bedeni de tedavi edecek niteliklere sahip olması gerekmektedir. Her bir beden kılıfı için farklı teknikler uygulanarak tedavi gerçekleştirilmektedir. Tedavi süresi hastalığın çeşidi ve kişiye göre değişiklik göstermektedir. Tedavi süresince düzenli olarak tansiyon, nabız, kilo ve kan şekeri ölçülüyor ve her hastaya ait bir dosya tutularak hastanın gelişimi izlenmektedir. Hastalarla yapılan çalışmaların sonuçları değerlendirilerek akademik dergilerde yayınlanmaktadır. Bu üniversite mezunları Avrupa ülkeleri ve Amerika’da da farklı sağlık kuruluşlarında yoga üzerine akademik çalışmalarına devam etmektedirler.

Yoga Terapi programları ile Stres kaynaklı rahatsızlıklar, Depresyon, Anksiyete, Bronşiyal astım, Nasal alerji, Kronik bronşit, Diyabet, Obezite, Yüksek ve düşük tansiyon, İskemik kalp hastalığı, Epilepsi, Migren, Sinirsel baş ağrısı, Sırt ve bel ağrıları, Artrit, Gastrit, Ülser, Kronik ishal, Dizanteri, Göz problemleri (Miyop, hipermetrop, astigmat, erken teşhis edilen katarakt) gibi rahatsızlıklarda başarılı sonuçlar elde edilmiştir. 2000 yılının kasım ayında California’da bulunan Sutter Tıp Merkezi’nde ve yine aynı yılın nisan ayında San Francisco Memorial Hastanesi’nde farklı hasta grupları üzerinde yapılan yoga çalışmalarının (yoga duruşları, nefes çalışmaları ve meditasyonlar) sonuçları değerlendirilmiş ve elde edilen sonuçlara göre Yoga’nın faydaları 3 ana başlık altında değerlendirilmiştir.

Yoganın fiziksel faydaları:

 • Otonom sinir sistemini dengeler (Parasempatik sinir sistemi veya sempatik sinir sistemi arasında dengeyi sağlar)
 • Nabız yavaşlar
 • Solunum hızı yavaşlar
 • Kan basıncı düşer
 • Galvanik deri tepkisi artar
 • EEG – alfa dalgaları artar (teta, delta ve beta dalgaları da meditasyonun farklı aşamalarında artar)
 • EMG aktivitesi azalır
 • Kardiyovasküler verimlilik artar
 • Solunum verimliliği artar (solunum genişliği, yumuşaklığı artar, akciğer kapasitesi ve vital kapasite artar,
 • nefesi tutma süresi uzar)
 • Mide-barsak sistemi aktiviteleri normalleşir
 • Endokrin faaliyetler normalleşir
 • Boşaltım faaliyetleri artar
 • İskelet kas sisteminin esnekliği ve eklemlerin hareket açıklığı artar
 • Duruş düzelir
 • Güç ve esneklik artar
 • Dayanıklılık artar
 • Enerji seviyesi artar
 • Kilo normalleşir
 • Uyku kalitesi artar
 • Bağışıklık sistemi güçlenir
 • Ağrılar azalır

Yoganın Psikolojik Faydaları

Yoganın psikolojik faydaları:

 • Bedensel ve kinestetik farkındalık artar
 • Kişisel iyilik hali gelişir
 • Kendini kabullenme ve kendini gerçekleştirme yeteneği gelişir
 • Sosyal uyum artar
 • Anksiyete ve depresyon azalır
 • Düşmanlık, kin duyguları azalır
 • Psikomotor fonksiyonlar gelişir
 • Kavrama gücü artar
 • İnce beceri ve maharet artar
 • Göz-el kordinasyonu gelişir
 • Seçim yeteneği gelişir
 • İstikrar gelişir
 • Derin algı gelişir
 • Denge gelişir
 • Bedenin farklı bölümlerinin entegre fonksiyonları gelişir
 • Bilişsel fonksiyonlar gelişir
 • Dikkat artar
 • Konsantrasyon artar
 • Hafıza güçlenir
 • Öğrenme yeteneği artar
 • Sembol kodlama gelişir

Yoganın Biyokimyasal Faydaları

Yoganın biyokimyasal etkileri:

 • Biyokimyasal profil gelişir, antistres ve antioksidan etkiler oluşur. Dejeneratif hastalıklardan korunmada
 • etkilidir.
 • Glukoz azalır
 • Sodyum azalır
 • Toplam kolesterol azalır
 • Trigliserid azalır
 • HDL kolesterol artar
 • LDL kolesterol azalır
 • VLDL kolesterol azalır
 • Kolinesteraz artar
 • Katekolaminler azalır
 • ATPaz artar
 • Hematokrit artar
 • Hemoglobin artar
 • Lenfosit sayısı artar
 • Toplam beyaz kan hücreleri sayısı azalır
 • Tiroksin artar
 • C Vitamini artar
 • Toplam serum proteini artar
 • Oksitosin artar
 • Prolaktin artar
 • Beyindeki oksijen seviyeleri artar